DISCOGRAPHY

   

 

KRZYSZTOF SADOWSKI
 

- muzyk jazzowy, kompozytor, pedagog, działacz na polu ochrony i krzewienia kultury muzycznej.


     Od 40 lat członek władz Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego oraz innych organizacji działających w kulturze. Od 1995 roku prezes PSJ i sekretarz  STOART-największej organizacji ochrony praw pokrewnych w Polsce. Członek Sekretariatu „Porozumienia Łazienki Królewskie” - zrzeszającego
28 organizacji i związków zawodowych reprezentujących wszystkie gatunki sztuki.

    Jeszcze jako uczeń szkoły muzycznej w klasie wybitnego pianisty Waldemara Maciszewskiego („Valdi”) -  laureata Konkursu Chopinowskiego, wziął udział  w II Festiwalu Muzyki Jazzowej
w Sopocie w 1957 roku, kierując zespołem MODERN COMBO, w którym na wiolonczeli grał Zbigniew Namysłowski. W latach 1960-1963 gra w zespole JAZZ ROCKERS z udziałem Michała Urbaniaka i Z.Namysłowskiego. W tym okresie K.Sadowski występuje także ze SWINGTETEM
- Dudusia Matuszkiewicza, MODERNISTAMI - Andrzeja Kurylewicza oraz JAZZ OUTSIDERS
- Jana Ptaszyna Wróblewskiego. W latach 1964-1967 prowadzi zespół BOSSA-NOVA COMBO działający przy Rozgłośni Polskiego Radia w Warszawie. Po dwuletnim pobycie w Skandynawii wraca do kraju  z nowym modelem organów HAMMONDA i do dziś występuje z własną GRUPĄ ORGANOWĄ
w różnych zestawach instrumentalnych. W latach 1992 - 1998 autor programów muzycznych dla młodzieży: „Co jest grane” przygotowywanych w Redakcji Muzycznej TVP-2 oraz Polsat.

     Współautor programów telewizyjnych o historii muzyki jazzowej. Krzysztof Sadowski znany jest jako popularyzator jazzu a także autor wielu piosenek i kompozycji jazzowych wydanych m.in. w zbiorze „Five pieces for elektronic organ” – PWM Edition. Występował w Europie, Ameryce i Azji.

 

     Oprócz nagrań muzycznych i występów bierze aktywny udział w kształtowaniu życia kulturalnego oraz budowy systemu legislacji w aspekcie  mediów i środowiska artystycznego w Polsce. Od roku 1997 przedstawiciel środowiska artystów muzyków na odbywających się w Brukseli obrad AEPO Standing Committee oraz Expert Group  /Association of European Performers’Organizations/.

       Reprezentant środowiska muzycznego na konferencjach „COALITION” zrzeszającej kilkaset organizacji działających w kulturze z całego świata:

-         First International Meeting of Professional Associations from
the Cultural Milieu  - Montreal 2001

-         Second International Meeting from Cultural Organizations
- Paris 2003

-         The Third International Meeting of Cultural Professional
Organization - Seoul 2004
 

 

     Autor opracowań analitycznych na temat stanu prawnego w dziedzinie prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz statusu artysty. Niektóre publikacje:

-  „Analiza sytuacji twórcy i artysty wykonawcy w 10 roku Rzeczypospolitej”
- materiał Kongresu Kultury Polskiej przygotowany w imieniu 20 stowarzyszeń twórczych  /2000 /.  

- „Aspekty społeczne naruszania prawa autorskiego i praw pokrewnych”
- Konferencja Prokuratorów Rejonowych w Min. Sprawiedliwości  /2001/.

- „ Wyrok śmierci” –  artykuł oraz wystąpienie do Prezydenta RP w zw. z eliminacją muzyki jazzowej z programów publicznego radia i TV  /2001/.

- „Co robić aby nie było gorzej” –  propozycje dla ministra kultury wobec zapaści w dziedzinie finansowania kultury w Polsce  /2002/.

- „Co jest grane” – uwagi i postulaty na marginesie nowelizacji Ustawy o Radiofonii i Telewizji  /2002/.

- „ Gdzie podziała się misja telewizji publicznej”- wystąpienie do Premiera i Prezydenta RP w imieniu organizacji i stowarzyszeń twórczych  /2003/.

 


Krzysztof Sadowski i Jarosław Śmietana
 - Warsztaty Jazzowe Puławy 2005